Hva skjer?

Hva skjer?

VÅR 2023
Oppstart 23. januar
Vinterferie uke 8
Påskeferie uke 14
Forestillinger 13. og 14. mai
HØST 2023
Oppstart 28. august
Høstferier uke 40
Forestillinger 8.-10. desember