Hva skjer?

Hva skjer?

2024
Forestillinger 25. og 26. mai.
Sommerskolen "DansIntens" 5.-8. august
Oppstart høstsemester 26. august
Høstferier uke 40
Forestillinger 7.-8. desember
2025

Forestillinger 10.-11. mai
Forestillinger 6.-7. desember
2026

Forestillinger 8.-10. mai
Forestillinger 11.-13. desember